ایجاد رمز عبور جدید

شناسه كاربري
رمز عبور دوم

برای جایگزین کردن رمز عبور فراموش شده با رمز عبور جدید به نکات زیر توجه نمائید

1- قبلا می بایست رمز عبور دوم را ایجاد کرده باشید

2-در صورتیکه شناسه کاربری و رمز عبور دوم صحیح باشد رمز جدیدی جایگزین رمز قبلی خواهد شدبازگشت